Telefon: 0342 523 1023 | nizipegitim@gantep.edu.tr
 
 
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK TAKVİMİ
Önlisans, Lisans ve Lisansüstü
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 AKADEMİK TAKVİMİ
Önlisans, Lisans ve Lisansüstü

 

Önceki Yıllara Ait Akademik Takvimler