Telefon: 0342 523 1023 | nizipegitim@gantep.edu.tr
 
 

Eğitim Bilimleri Bölümünün temel amacı; Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dallarında açık olan lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını yürütmek ve eğitimin çeşitli alanlarında gereksinim duyulan uzmanları yetiştirmek ve Eğitim Bilimleri alanında yapılacak mesleki veya akademik çalışma ve araştırmalara öncülük etmektir.Ayrıca fakülte bünyesindeki tüm bölümlerde öğrenim gören öğrencilere öğretmenlik mesleğine ilişkin temel bilgiler verilmekte ve uygulamalarına danışmanlık yapılmaktadır.
Eğitim Bilimleri Enstitü Anabilim Dalı 1992 yılından beri yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul etmektedir. Alan dışından gelen öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır. Ayrıca enstitülerdeki doktora programlarına devam eden öğrencilere Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri verilmektedir.