Telefon: 0342 523 1023 | nizipegitim@gantep.edu.tr
 
 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünde iki program bulunmaktadır.
1. İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
2. Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı