Telefon: 0342 523 1023 | nizipegitim@gantep.edu.tr
 
 
 • Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim Fakültesi, öğretmen yetiştirme ve bu alandaki bilimsel çalışmaları yakından takip ederek modern eğitim-öğretim anlayışı ve farkındalık olgusu  içerisinde gerek ülke ihtiyacını gerekse bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarını dikkate alarak toplum sorunlarına duyarlı ve bu sorunların çözümünde etkin rol oynayan, yeniliklere açık, bilimsel bilginin öneminin farkında, bağlı bulunduğu kültürün değerlerine saygılı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında belirtilen hak ve sorumluluklarının bilincinde, Millî Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliklere sahip öğretmenler yetiştirmektir.

  DEĞERLER;
  Fakültemiz misyonunu ve vizyonunu gerçekleştirmek için her türlü etkinliğinde;

  1. Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlılık
  2. Toplum ve millet bütünlüğü içerisinde değerleri korumak,
  3. Bilime ve bilimsel düşünceye bağlı olmak,
  4. Eğitim-öğretimin toplumsal ve bireysel gelişmedeki rolünün farkında olmak,
  5. Alanında uzman öğretmenler ve akademisyenler yetiştirmek,
  6. Evrensel ve millî kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapma