Doç. Dr. Hakan AKDAĞ

ADI SOYADI

Doç. Dr. Hakan AKDAĞ

BÖLÜM

İLKÖĞRETİM

ANA BİLİM DALI

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

ÇALIŞMA ALANI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ,VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ,DEMOKRASİ EĞİTİMİ

ÖZGEÇMİŞ

1979 Yılında İçel’in Silifke ilçesinde doğdu. 1990 yılında Bolacalıkoyuncu Köyü İlkokulu’ndan, 1993 yılında Silifke Atatürk Orta Okulu’ndan, 1995 yılında da Silifke Lisesinden mezun oldu. 1997 yılı Üniversiteye giriş sınav sonucuna göre Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği’ni kazandı. 1998 yılında bu bölümden Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği’ne yatay geçiş yaptı. Haziran 2001’de bu bölümden mezun oldu. Aynı yıl içerisinde Selçuk Üniversitesi’nin açmış oluğu Yüksek Lisans sınavına girerek İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği’nde Yüksek Lisans’a başladı. Bu sırada Konya İli Çumra İlçesi 60. Yıl Mehmet Yaymacı İlköğretim Okulu’na Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak atandıktan sonra 2001 yılı kasım ayı içerisinde Selçuk Üniversitesi’nin açtığı araştırma görevliliği sınavını kazanarak Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği’ne araştırma görevlisi olarak atandı. Haziran 2005’te İlköğretim II. Kademe 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde, Öğrencilerin Bilişsel ve Duyuşsal Giriş Davranış Özelliklerinin Başarı ve Tutumlarına Etkisi” adlı tezi ileadı geçen anabilim dalının yüksek lisans programından mezun olan Akdağ, eylül 2005’te 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 35. maddesi gereğince Sosyal Bilgiler Öğretimi alanında doktora yapmak için Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı’na görevlendirme ile atandı.

 Aralık 2008’de Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı’nda “İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Öğretmen ve Öğrenci Açısından Uygulama Dönütleri (Konya İli Örneği)” adlı çalışması ile doktorasını tamamlayarak bilim dokturu unvanını almıştır. Halen Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi (Yrd. Doç. Dr.) olarak görev yapmaktadır. Bilimsel yayınları bulunan Akdağ, evli ve 2 çocuk babasıdır.

YAYINLAR

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

ÇOKLAR N. ve AKDAĞ, H., (2004), Türkiye’de Meslekî ve Teknik Eğitimin Tarihsel Gelişimi ve Günümüzdeki Yeri, S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 16–17–18, s. 93, Konya.

SARI İ. ve AKDAĞ, H., (2007), Sözlü Tarih Etkinliklerinin Kazandırdığı Beceriler,S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 23, s. 79–98, Konya.

AKDAĞ, H., (2008), İlköğretim II. Kademe 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin, Bilişsel ve Duyuşsal Giriş Davranış Özelliklerinin Başarı ve Tutumlarına Etkisi, S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 25, s. 53–68, Konya.

TURAN R.ve AKDAĞ, H., (2009), İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Açısından Uygulama Dönütleri (Konya İli Örneği), S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 28, Konya.

AKDAĞ, H. ve ÇOKLAR, A. N., (2009), İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Proje ve Performans Görevlerini Hazırlarken Yararlandıkları Kaynaklar, Internet’in Yeri ve Karşılaştıkları Güçlükler,Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Y. 2, S.2, s.1-16 Adıyaman.

AKDAĞ, H., (2009), İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Konya İli Örneği), S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

 

 KİTAP BÖLÜMLERİ

 

MEYDAN A. ve. AKDAĞ, H., (2008), Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi, Sosyal Bilgiler Dersinde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Ed. Bayram TAY ve Âdem Öcal, Ankara: Pegem A Yayıncılık.

AKDAĞ, H., (2009), Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar I, Sosyal Bilgilerin Tanımı, Amacı, Önemi ve Türkiye’deki Yeri, Edt: Refik TURAN, A.Murat SÜNBÜL ve Hakan AKDAĞ, Ankara: Pegem A Yayıncılık.

AKDAĞ, H., (2010), Demokrasi ve Eğitim Yönetimi, Günümüzde Eğitim –John Dewey, Edt: Joseph Ratner, Çev. Edt: Bahri ATA, Talip ÖZTÜRK, Ankara: Pegem A Yayıncılık.

AKDAĞ, H. ve S. Musa TAŞKAYA, (2011), Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitiminin Sosyal Bilgiler Öğretimindeki Yeri,  Sosyal Bilgilerin Temelleri,2. Baskı, Edt: Refik TURAN, Kadir ULUSOY, Ankara: Pegem A Yayıncılık.

AKDAĞ, H. ve İbrahim SARI (2011), Sosyal Bilgilerde Arkeoloji ve Antropolojinin Yeri ve Önemi, Sosyal Bilgilerin Temelleri,2. Baskı, Edt: Refik TURAN, Kadir ULUSOY, Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 

EDİTÖRLÜK:

Refik TURAN, A.Murat SÜNBÜL ve Hakan AKDAĞ Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar I (2009), Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Refik TURAN, A.Murat SÜNBÜL ve Hakan AKDAĞ Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar II (2011), Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 

KATILDIĞI KONGRELER

 

AKDAĞ, H., İlköğretim II. Kademe 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin, Bilişsel ve Duyuşsal Giriş Davranış Özelliklerinin Başarı ve Tutumlarına Etkisi, 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 13–15 Eylül 2006, Muğla. (Bildiri Özeti ve Katılım Belgesi-Yüksek Lisans Tezi)

AKDAĞ, H., (2008), I.E.T.C. VIII. International Educational Techonolgy Conference, 6-7-8-9 May 2008, Eskisehir/TURKEY(Dinleyici olarak  katılım).

AKDAĞ, H.,KAYMAKÇI, S., Sosyal Bilgiler Laboratuarlarının (Sınıflarının) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Etkililiği Üzerine Bir Çalışma”.IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve M.E.B. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. 7–9 Ekim 2009. İstanbul.

AKDAĞ, H., Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının 2005 Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Bazı Kavramları Anlama Düzeyi”.IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve M.E.B. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. 7–9 Ekim 2009. İstanbul.

 

ALDIĞI EĞİTİMLER VE KATILDIĞI KURSLAR

 

AKDAĞ, H., (2002), Avrupa Birliği Temel Eğitim Kursu, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Selçuk Üniversitesi ve Konrad Adenauer Vakfı, 1-29 Mart 2002, Konya.(Kurs Sertifikası).

AKDAĞ, H., (2008), S.Ü. Beyşehir Gölü Millî Parkı ve Konya Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi (TÜBİTAK Destekli), 18-30 Temmuz 2008, Konya.

 

 ALDIĞI GÖREVLER

AKDAĞ, H., (2009), S.Ü. Türk Dünyası Topluluğu Akademik Danışmanı, S.Ü. Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Toplulukları Dairesi, Konya.

AKDAĞ, H., (2011), G.Ü. Nizip Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölüm Başkanlığı,