Telefon: 0342 523 1023 | nizipegitim@gantep.edu.tr
 
 

Programın amacı, ilköğretim birinci basamakta (1-4 sınıf) görev yapacak sınıf öğretmenlerini yetiştirmektir.