Telefon: 0342 523 1023 | nizipegitim@gantep.edu.tr
 
 

Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye  Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini özümsemiş; Türk Millî Eğitim sisteminin değişim, gelişim ve ilerlemesini hedefleyen, çalıştığı kuruma ve bulunduğu çevreye katkı sağlayan, değer katan ve geliştiren, toplumun eğitim sorunlarının çözümünde rol oynayan,  araştırma ve uygulamaya dayalı öğretim verebilecek nitelikte, geleceğin yenilikçi, yaratıcı, katılımcı, işbirlikçi, çalışkan, bilgi ve birikimlerini tüm öğrencilerinin yararına kullanabilecek düzeyde kendini geliştiren ve güncelleyebilen, sanatsal ve kültürel etkinlikleriyle standartları yakalamış, yeni eğitim teknolojilerini izleyen, üreten ve kullanabilen uzman eğitimcileri Türk Millî Eğitim Sisteminin amaçları doğrultusunda yetiştirmek.